петък, 8 януари 2016 г.

А вие пулсирате ли?

В стаята за заседания беше топло и лампите меко светеха. Навън бушуваше първата снежна буря за годината, но никой от седящите около масата не забеляза това - чакаха да се появи Върховният вожд и да даде напътствия.

И той влезе бавно с лула в ръка, кимна на присъстващите и зае централното място. Членовете на Политбюро веднага впиха погледи в устата му, понеже и те още не бяха сигурни откъде духа вятърът.

- Благодаря ви, че пристигнахте толкова експедитивно - промълви Вождът, макар да знаеше, че колегите му не са имали кой знае какъв избор. - Трябва да решим един важен въпрос.

Всички продължиха да гледат като гладни циганчета пред витрина с вафли.

- Много ми е неприятно да го кажа - въздъхна Вождът. - Но другарят Местанишвили се оказа предател и враг на народа. Правилно ли го формулирам, другарю Берия?

- Да, да - бързо потвърди мъжът до него. - Според нашите доблестни чекисти другарят Местанишвили се оказа агент на турското разузнаване, изпратен тук с тайната задача да извърши преврат и да обяви България за чужд вилает, а той самият да стане везир.

- Тю! Серсем! Маскара! - разнесоха се възмутени гласове отвсякъде. - Дайте го тук да го наритаме като оня, атентатора...

- Той сега е в сигурни ръце - успокои ги Вождът. - Крие се в едно посолство, но все някога ще излезе. Нашите хора го чакат отвън да го поздравят с новата политическа линия. Аз обаче искам да чуя вашето мнение - може ли подобен човек да ръководи нашата партия, която създадохме с толкова пот на челото? Да контролира съдебната система? Да разпределя грантове и парите от партийните касички?

- Йок - обади се лидерът на младежкото движение Демян Богати. - Хич даже не може. Аз например веднага прекъсвам всякакви отношения с него, понеже мама не ми дава да играя с политически трупове.

- Ашколсун, моето момче - похвали го Вождът. - Личи си новият морал, който толкова години се опитваме да възпитаме у членовете си. Ще кажа на Дядо Мраз да ти донесе подарък - пошегува се лидерът.

- Може ли половината "Техномаркет"? - с надежда попита Демян, но срещнал укорителните погледи около себе си, реши да отложи въпроса за по-късно.

- Това е много опасно - обади се един от членовете на Политбюро. - Знаете, че нашата партия винаги се е борила срещу турското влияние у нас, а подобни тъмни личности все ни тласкат към Ориента. Предлагам другарят Берия да копне малко по-дълбоко и да видим дали и нещо друго няма да излезе. Аз изобщо няма да се учудя, ако Местанишвили се окаже и американски агент например.

- Ама той не владее американски - възрази млада оперена дама. - Даже уиски не може да си поръча като хората, ами вика "Я дайте една шотландска ракия, бе!".

- Това още нищо не означава - меко се намеси Берия. - Доколкото знам, Местанишвили имаше една, хм... сътрудничка, която е професор. Може тя да е връзката, ще проверим.

- Разбира се, разбира се - кимна Вождът. - Сигурен съм, че когато попадне в ръцете на твоите хора, ще си каже всичко. А както доказа нашата доблестна прокуратура, самопризнанието е царицата на доказателствата. Само гьостерицата да е по-голяма, другото ще си дойде само. Но какво правим дотогава?

- Сваляме го от всички постове като враг на народа.

- Махаме портретите му - предложи друг. - И понеже все говори против Русия, мисля, че една разходка в Сибир за няколко години... Дето се вика - да опознае страната и да я обикне.

- Светът няма да ни разбере - въздъхна Вождът. - Пак ще кажат, че било комунизъм. - И усетил неизказания въпрос в очите на всички, добави: - Знам, знам - сега властта е в Лев Давидович Борисовски и народът го слуша и му вярва, понеже е забележителен оратор. Така е, няма смисъл да се лъжем сега. Обаче в етнологията има един интересен термин - морфичен резонанс, който отчита именно вътрешната пулсация на общността. Ето аз просто ви усещам, убеден съм - вие също ме усещате, дори без да говорим. Морфичният резонанс означава - без да говориш, да предаваш телепатична информация на подсъзнателно ниво. Мога да твърдя, че имам отворен портал за тази информация, затова... Всичко ще си дойде на мястото, вие само потрайте още малко.

...Събуди го леко побутване по рамото.

- Господин Доган, ръководството на ДПС се е събрало и ви чакат. На практика всички са тук.

- Е, че къде другаде да бъдат - усмихна се лидерът. - Целува се ръката, която дава. Другото - бошлаф.

И докато вървеше към залата, се сети отново за съня си и учудено сви рамене - Вожд, победил Хитлер, разпрострял влиянието си над половината свят, и да не си купи поне една летяща чиния? Че то така хич бива ли?

Добре, че времената се менят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

За мен

Моята снимка
Смятам се за човек, който има какво да сподели с другите...Дали е така, преценете сами. За връзка с автора: timurcommandos@yahoo.com Едно мое интервю може да намерите на адрес: http://kadebg.com/timur-i-negovite-komandosi/